En förskola är en slags förberedelse för den riktiga skolan och ska innehålla både lite mer “seriösa” sysslor, den bör erbjuda lek, sociala kontakter samt aktiviteter där barnen får utlopp för sin fantasi.

Inomhusaktiviteter

Under de timmar som barnen är inomhus, ska de lära sig saker men det ska vara roligt och intressant, utan att ställa för höga krav på barnet. Aktiviteter som man gör under dagen på en förskola brukar vara sång-och sagostunder där barn lär sig ordförråd samt att utveckla sin fantasi och kunskap. Målning och ritning är också ett fantastiskt sätt för barn att berika sin fantasi och avslöjar mycket av det psykologiska hos barn. Begreppsteori och lekar där barn lär sig prepositioner samt att lära dem att stå i kö och vänta på sin tur, är andra viktiga moment och är en del av utveckling av social kompetens.

Finmotoriken måste utvecklas när barnen är små och vad kan vara bättre än att lägga pärlplattor, leka med modellera, bygga pepparkakshus på vintern eller lära sig fläta garn? Och bakstunderna när mjöl och ägg viner i luften är också roliga stunder i barnens liv som ofta förekommer på förskolor.

Utomhusaktiviteter

Utomhusaktiviteter kallas också för att utveckla sin grovmotorik. Hopp och skutt, kurragömma och laglekar som att hoppa hopprep, hage eller lekar med “regler” är bra för att förbereda barn för livet. Att göra grupputflykter är också något som är utvecklande erfarenheter för både barn och ungdomar. Små barn tycker mycket om att vara utomhus och då gärna i skogen, som dessutom är en mycket bra plats att få kunskaper om naturläran. Alla har vi väl medverkat i Skogsmulle-utflykter där barn får lära sig om blommor, träd samt hur man bör agera när man vistas i naturen, att inte bryta kvistar, inte plocka fridlysta blommor etc.

Även utflykter till museum och liknande platser är utomordentligt bra aktiviteter och lär barn hur de ska bete sig i samhället, att ta hänsyn, vara tysta och respektera omgivningen.