När antalet barn växer i samhället, kan det ibland vara nödvändigt att utöka verksamheten eller att bygga ut lokalen för fler aktiviteter. Men att bygga till kostar pengar och det är inte alltid kommunen går med på att bidra med hela summan. Då kan man vända sig till olika aktörer för att antingen få hjälp med bidrag, eller vända sig till en bank eller dylikt för att ansöka om ett lån.

Kommunerna

Det allra första man bör göra när man ska bygga ut sin förskoleverksamhet eller skola, är att tala med kommunen för att se om de kan vara med och finansiera vissa åtgärder som behöver göras. Om skolan ägs av kommunen, är det dessutom den som bör stå för utbyggnaden, antingen genom ett lån, eller ur egen ficka.

Kolla med Boverket

När man vill bygga till eller renovera byggnader, kan man vända sig till Boverket. De kan både hjälpa till med byggnadsfrågor samt ge bidrag till olika byggnader som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, äldreboende och annan verksamhet som kräver bra lokaler och utbyggnader.

Skolor och dagis samt förskolor är också listade på Boverkets förslag över verksamheter och byggnader som behöver rustas upp eller byggas om. Dessa bidrag gäller både om man är från kommunen och förskolan ägs av den, eller om man är en enskild individ som står för kalaset.

Boverket hjälper även till att utveckla utemiljö och energieffektivisering av byggnaden, vilket är en viktig åtgärd i dagens EU, där samtliga länder har enats om att byggnader ska vara så miljövänliga som möjligt.

Privatlån

Ibland säger bankerna nej och då kan man med fördel vända sig till olika låneförmedlare som hjälper till när det krisar. Det finns många aktörer på marknader och en av dem är t. ex freedomfinance som lånar ut summor på upp till 500 000 kr. Det är en fristående låneförmedlare som verkar för att förmedla lån från olika låneinstitut och ett flertal banker. Om man är enskild aktör är detta ett sätt att finansiera en utbyggnad av sin förskola eller skola på.