Allt eftersom barn växer och närmar sig skolåldern, är det viktigt att barnen får någon slags förberedelse för den första skoldagen och det som komma skall. Därför brukar det finns introduktion i förskolan i olika ämnen som väntar barnet senare. Besök på den framtida skolan där barnet får chans att för första gången möta sina skolkamrater, leder också till mindre rädsla när skoldagen väl är där.

Aktiviteter som förbereder

Egentligen är alla aktiviteter på förskolan en lång förberedelse inför skolan, men vissa ämnen är naturligtvis mer länkade till den. Detta kan exempelvis utgöra en flanellograf där man sätter upp bilder på djur och skriver djurens namn under för att de ska lära sig de första bokstäverna. Att lära sig skriva sitt namn är också något som brukar ske på förskolan samt grunderna i att lära sig räkna. Även begreppsbildning för att veta vad prepositionerna står för, är något som många barn tycker är kul. Man lägger bollen PÅ stolen eller UNDER soffan, o.s.v. Numera har man också sexårsverksamhet, som nästan är en parallell verksamhet med skolan och där man förbereder barnen inför det första skolåret. Studiebesök till den framtida skolan ingår, där barnen får träffa sin lärare.

Första skoldagen

Hur barn agerar den första skoldagen, är mycket varierande. Vissa har längtat i flera år att komma dit och möta föreståndaren och kompisarna, medan andra bävat och vägrar släppa föräldrarnas händer. Dock brukar den senare varianten avta allt eftersom tryggheten gör sig tillkänna och barnet vänjer sig allt mer. På den första skoldagen har de flesta barn med sig en förälder som guidar dem och är med som stöd. Oftast känner barnen någon eller flera kamrater från grannskapet eller förskolan och börjar prata med dem. För flertalet barn brukar således den första skoldagen ge en spänningsfylld känsla som övergår i lättnad med tiden. Tyvärr finns det dock undantag men det är en senare fråga.