En otroligt viktig plats i barnens liv på förskolan och i livet som barn för övrigt, är uteplatsen som ska ge stimulans till lek och avkoppling samt skänka social gemenskap och utveckla deras motorik och kunskap. Dessutom gör den friska luften och den fysiska aktiviteten som leken innebär att barnen använder sin överskottsenergi på ett bra sätt och kan koncentrera sig bättre samt sova längre under natten. Barn måste absolut röra på sig dagligen. Alarmerande studier där man konstaterat att t.o.m. femåringar är alldeles för stillasittande, när mobiltelefoner och Ipads utgör en stor del av dygnets vakna timmar, gör att man måste vara ännu mer vaksam när man skapar en uteplats. Den fysiska aktiviteten kan vara avgörande för livets senare skeden.

Skydd

En uteplats ska vara barnets avkoppling under dagen. Samtidigt är det mycket viktigt att den inte utsätter barnen för mycket för solen utan erbjuder grönska och skugga. Man vill även att lekplatserna ska vara relativt ofarliga, om det förekommer fallskador eller klämskador, men man bör ändå se till att barnen får utveckla sin motorik och utveckla sin nyfikenhet och kreativa förmåga när de möts av lekställningar, sandlådor eller byggklossar. Detta gäller naturligtvis inomhus såväl som utomhus. Givetvis kan ingen garantera att barn inte gör sig illa på lekplatser och i utemiljöer för barn, men har man gjort så gott man kunnat i byggnationen och studerat barns lek och beteende, kan man åtminstone minska riskerna.

Ytan är också en viktig grundsten i byggandet av en uteplats för barn. Är den för stor, kan barnet tappa bort sig och är den för liten finns det inte utrymme, vare sig för lek eller kreativitet.

Folkhälsoguiden har uppmanat kommunerna att bygga utemiljöerna med särskilda kriterier beträffande vegetation och yta samt vad lekplatsen erbjuder, och följer man de råden, kan man få en förskola med gladare och lugnare barn, vilket är väsentligt under hela uppväxten.