I en förskola finns det barn från bara några år till sex års ålder, vilket resulterar i en rad olika stadier där varje ålder kräver bra kunskaper om barns utveckling och lärande av lärarna samt en fungerande pedagogisk miljö som gör det trevligt för barnen att vistas i. Detta är något som är viktigare än man kanske tror men hur man arrangerar ett möblemang, hur man erbjuder de olika materialen som är tillgängliga för lek och lärande samt hur utemiljön är anpassad till barnens lekbehov är A och O i en förskola.

Nyfikenhet och stimulans

Ett barn förstår inte varför något inte är tillgängligt. Något som är stängt existerar inte för barnet och allt det som finns, vill barnet utforska och ta på för att lära sig. Miljön bör därför vara anpassad till det och inte vara skadlig för barn. Däremot bör vissa regler finnas så att barnen lär sig vad som är rätt och fel, men man kan inte göra en förskola till ett museum med platser som är fysiskt tillgängliga men där inte barnen får gå, för med all säkerhet kommer barnen att knalla dit förr eller senare ändå. Barn är nyfikna individer och bryr sig på rak arm inte om det kommer fläckar eller att något är förbjudet område. Det är deras nyfikenhet som också ger upphov till stimulans och utveckling.

Locka barnen till lek och utforskning

Förskolans miljö bör inredas och byggas så att den uppmanar till lek och kreativitet samtidigt som den är säker och ofarlig för barnen att vistas i, men det bör även finnas viloutrymme så att trötta barn, barn som ska sova middag eller sjuklingar, kan gå undan en stund. Även vilorummet bör inredas med mjukisdjur, sköna madrasser och trevliga motiv som ger avslappning. Varje barn måste få en chans till att uttrycka sig och värderas och vara delaktig i alla aktiviteter. Barn vill ha beröm och känna sig stolta och detta gäller alla barn, även funktionsnedsatta.