Idag är det brist på förskolelärare i många kommuner och ibland tar man t.o.m. in pensionerade personer som tidigare jobbat inom förskolan. Det behövs fler studenter som intresserar sig för yrket och söker programmet som ger möjligheten att bli förskolelärare.

Man gör barnens vardag meningsfull och förbereder dem för skolan samtidigt som det ger dem en chans att utveckla sig socialt och ta en roll i en grupp. Det är således en kombination av kreativitet och lek samtidigt som man ger dem en första inblick i skolämnen som exempelvis matematik och skrivning.

Barn och fritidsprogrammet på gymnasiet

Redan på gymnasiet kan man börja bekanta sig med ämnen som pedagogik och barns beteenden.

Man kan då ansöka till barn- och fritidsprogrammet som omfattas av en treårig gymnasieutbildning som dessutom varvas med praktik och ger en chans att komma in i arbetslivet ganska omgående efteråt.

Förskolelärarprogrammet

Vill man sedan fortsätta sina studier på högskolenivå, går det bra att söka till Förskolelärarprogrammet som består av de tre delarna: förskolepedagogik, utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagda studier. Det ger sammanlagt 210 högskolepoäng och är en tre och ett halvt år lång utbildning. Man kan läsa på flera olika platser i landet så det är inte enbart de stora städerna som gäller. Vill man så kan man även läsa på distans som en av yrkesutbildningarna.

  • Förskolepedagogik innebär läran om mindre barns beteenden som utforskande och estetiska sätt att uttrycka sig samt om deras lärande och experimenterande av livet. Kurser som kommunikation, språk, etik och estetik samt barnvetenskap ingår här.
  • I utbildningsvetenskaplig kärna läser man om läroplansteorier, den sociala biten som involverar relationer, konflikter, ledarskap o.s.v., samtidigt som man får en inblick i skolväsendet och det demokratiska synsättet.
  • När man slutligen kommer till verksamhetsförlagda studier, varvar man teori och praktik, t. ex. på en förskola för att träna på barns utveckling och planering av verksamheten.

Om man vill bli förskolelärare, arbetar man med mindre barn, ett till sex år gamla. Det är mycket som händer under de här åren, vilket kan vara nyttigt att veta.