Det har varit en omstridd debatt i Sverige de senaste åren, eftersom det saknas både förskolelärare i kommunerna samt ett stort antal lärare. Detta har bidragit till att man söker med ljus och lykta efter behöriga förskolelärare och ofta tar man även in pensionerade lärare som agerar vikarier eller arbetar hel- eller halvtid. I vissa fall har det även uppdagats att obehöriga lärare har tagit del i undervisningen och detta har naturligtvis skett på bekostnad av barnen.

Att studera till förskolelärare

Om man vet med sig att man vill arbeta med barn, så är det bästa alternativet att läsa på barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet. Redan där börjar man att lära sig om pedagogik och barns beteenden samt grunden i utbildningsvetenskap som beskrivs bättre i nästa rubrik här nedan, vilket ofta kan ställa till problem i utsatta områden eller bland vissa barngrupper. Dessa tre år som man studerar på gymnasienivå, får man även komma ut i praktik, vilket ofta innebär att man får arbete direkt efter gymnasiet.

Vill man sedan studera vidare och utbilda sig till förskolelärare eller fritidspedagog etc, kan man rikta in sig på Förskoleprogrammet på högskolenivå. Dessa studier består av förskolepedagogik, utbildningsvetenskap samt teori varvat med praktik, så kallade verksamhetsförlagda studier.

Denna utbildning är på 3,5 år och ger 210 högskolepoäng.

Utbildningsvetenskap – att lära sig hantera konflikter

Den delen av Förskoleprogrammet som omfattar utbildningsvetenskapen, ger kunskap om mycket annat som inte bara innefattar barnen. Här gäller det att lära sig konfliktlösning med föräldrar, hur man ska hantera barn med diagnoser och som behöver extra stöd samt hur man blir en bra ledare och förberedelse inför skolstarten och hur den sociala biten ser ut där. Här behandlas det demokratiska synsättet som är så viktigt i vårt land och som ibland kan bli ett besvär om barnen kommer från diktaturer, krig etc. Idag omfattas också utbildningsvetenskap hur man ska hantera och förbättra barngrupper som inkluderar barn från många olika länder, samhällen och religioner.