Att sätta små barn i stora grupper, är som att be om problem. Detta gäller även i skolan efteråt, men särskilt i detta tidiga stadium då barn behöver tillgång till färre vuxna och mindre kamrater. Det är många faktorer som beslutar om en barngrupps storlek.

Personalens kompetens

Detta är den grundläggande faktorn och tyvärr den del som har blivit lidande under de senaste åren. Det finns inte tillräckligt med kompetens hos personalen eller inte tillräckligt stort antal behöriga lärare som gör att man kan sätta ett mindre antal barn per vuxen. Då kommer vi också automatiskt in på personaltäthet, vilket är extra viktigt ju yngre barnen är. Ett litet barn behöver knyta an till en eller max ett par vuxna och absolut inte fler.

Andra faktorer som hör till när man bestämmer en barngrupp i förskolan, är hur man sammansätter olika barn utifrån deras härkomst som idag blir allt mer mixad. en annan aspekt är naturligtvis hur inomhus- och utemiljön ser ut, alternativt om man har driver en uteförskola eller både och. Barngrupper på en uteförskola kan vara större än vanliga traditionella förskolor.

Vanliga riktmärken för barngruppernas antal

När ett barn är mellan 1-3 år gammalt, är det vanligt att man idag sätter dem i barngrupper med sex till tolv individer. När barnet sedan växer och är i åldern mellan 4-5, brukar grupperna ligga mellan 9-15 barn totalt sett. Detta är vanliga beräknade antal och är inte på något sett tvingande. De är enbart siffror att förhålla sig till och anser man att barnen har andra behov eller kräver färre gruppkamrater, kan grupperna bli mindre.

Föräldrarnas begäran och önskemål

Föräldrarna har naturligtvis också något att säga till om, speciellt om det rör sig om fristående förskolor. Har man synpunkter på hur barngrupperna ser ut eller hur personalens kompetens verkar, kan man kontakta förskolechefen som i sin tur snabbt bör ta tag i problemen/önskningarna.