Oavsett om man driver en öppen förskola, en uteförskola, en ekologisk förskola eller en verksamhet som kallas Montessori-förskola, så finns det vissa riktlinjer för hur kvaliteten bestäms. Som tidigare nämnts, har det till stor del att göra med hur pedagogisk miljön på en förskola är, hur involverade barnen är i arbetet samt vilken kompetens personalen besitter.

Med fokus på barnet

Det är barnens utveckling och individualism som är det viktiga, inte hur många barn man trycker ihop i en enda grupp för att klämma in så många individer som möjligt. Olika åldrar lämpar sig för olika saker och för ett större eller mindre antal barn och vuxna och det viktigaste är naturligtvis att se till barnens bästa. Tyvärr har detta ibland fått maka på sig, då det saknas finansiering eller motivation från personal respektive ledning.

Så ser en idealistisk förskola ut

En idealistisk förskola anammar varje barns behov och låter alla barn komma till tals. Man låter varje individ utveckla sin kreativitet och uppmuntrar dem. Detta kräver motiverad och duktig personal som sätter sig in i barnens behov och låter barnen få vara delaktiga i utvecklingen av förskolan.

Säkerheten på en förskola ska vara i sin ordning och trots att det finns vissa försiktighetsåtgärder, ska barnen kunna gå dit de vill och utforska sin plats som de befinner sig på dagligen. Detta rör även allergier och materialet som byggnaden är gjord av.

Utbildningen ska vara gjord på ett lekfullt sätt men samtidigt förbereda barnen för skolan.

Barngrupperna ska inte vara alltför stora och när det gäller mycket små barn är personaltätheten och antalet barn i gruppen ännu viktigare. Det är ofantligt viktigt att personalen är väl insatt i familjesituationerna och hur man handskas med dem samt klarar av att bemästra diagnostiserade barn med ADHD eller exempelvis autism så att de också kan ta plats i gruppen utan att störa de andra barnen för mycket. Sist men inte minst, får man inte glömma hur viktig måltiderna är. Maten ska vara näringsrik och varierande och ge barnen dagsbehovet av allt.