Skolverket och regeringen har sett till att ett barn får tillgång till förskola från och med ett års ålder. Detta varierar naturligtvis från familj till familj och med tanke på barnens behov. Minimitiden per dag är tre timmar och minst 15 timmar i veckan. Om ett barn skulle ha särskilda psykologiska eller fysiska behov av att börja i förskola redan innan ett år, så kan detta också accepteras. Man kanske behöver extra stöd i sin utveckling eller lever i en familjesituation som kräver förskoleundervisning.

Är förskola verkligen bra för små barn?

I Sverige anser man att man värnar om barns bästa och det är i stora drag helt rätt. Men hur rätt är det egentligen att släpa iväg barn i så ung ålder som 1 år? faktum är att barn inte blir gruppmogna förrän vid tre års ålder och innan dess behöver de ett fåtal vuxna att knyta an till. På förskola sker ofta för mycket personalombyte för att lugna ett så litet barn och många har diskuterat frågan huruvida detta är rätt mot barnet. Det krävs mycket kunskap och egentligen högst två barn per vuxen om personalen ska kunna tillgodose barnets behov. Vid tre års ålder är barn gruppmogna och kan oftast utan problem sättas i förskola.

Allmän förskola

Från och med att barnet fyllt tre år, gäller allmän förskola som innebär 525 avgiftsfria timmar om året. Det är oftast då föräldrar sätter sina barn på dagis eller i förskola, alternativt dagmamma. Barn som söker asyl i Sverige med sina föräldrar har rätt till förskola på samma sätt som svenska barn eller barn som redan har bott här en tid.

Hur lång är väntetiden?

Man garanterar en förskoleplats inom 4 månader från och med det datum som anmälan gjordes. Anmälan gör man på kommunen eller via en fristående förskola om så önskas. Väntetiden räknas som densamma.