Om man tittar på människors förmåga att uttrycka sig i dagsläget, är det nog många som skakar på huvudet och menar att språkbruket och ordförrådet har blivit sämre sedan några år tillbaka. Den grundläggande förmågan att utveckla nya språk och öka sitt ordförråd, sker när barnen är små. Därför är det av stor vikt att barn får tillgång till sagor, sånger och flerspråkighet under dessa förberedande år. Genom spel och appar kan barnen lära sig ännu mer och att läsa för bebisar redan när de är relativt nyfödda, är rekommenderat.

Beakta modersmålet redan i förskolan

I och med att det finns så många nyanlända människor och familjer i Sverige, så vill Skolverket att barnen ska få chans att fortsätta kunna tala sitt modersmål. Man anställer modersmålslärarna som ska undervisa dessa barn i deras modersmål, samtidigt som de automatiskt lär sig det svenska språket. Det är när man är liten som inlärningen av nya språk är som störst. I andra länder som vi till och med kan betrakta som utvecklingsländer, kan barn ofta flera språk.

I Sverige börjar man anpassa olika barns härkomst med lek och spel samt sånger och bilder. Pusselbitarna kan ha motiv från andra länder och sånger kan få flera översättningar. Att lära barn flera språk redan på förskolenivå, oavsett om de talar språket som sitt modersmål eller inte, har ofta en positiv effekt senare i livet, när flerspråkigheten kan komma till användning i arbetslivet.

Tack och lov för apparna

Somliga kanske tycker att internets framfart har skapat mer problem än vad det har gjort nytta, men när det gäller barns utveckling kan det samtidigt göra gott. Det gäller naturligtvis innan barn börjar bruka de sociala medierna som ofta använder förkortningar och internetspråk. Men just läs-och skrivappar, kan ha en enorm betydelse då bilder kan kombineras med ord och vice versa.