Att följa upp och utvärdera en förskola är mycket viktigt för att utveckla dels den egna förskolan men även alla andra förskoleverksamheter i Sverige. En stor del av det man utvärderar är förskolans miljö och hur pedagogisk den egentligen är.

Miljön i en förskola

För att göra en förskola pedagogisk måste miljön vara den rätta. Möblerna måste stämma överens och får inte vara för höga eller farliga för barn. Detta gäller även för utemiljön och lekplatsen som barn tillbringar mycket tid på. Även hur man delar ut material, hur dessa är placerade inomhus och hur tillgängliga de är för barnen att leka med eller använda, har stor betydelse. Detta utvärderas grundligt när man granskar förskolor.

Förvisso ska man skapa en del regler för vissa områden inne och utomhus, men barn tycker om att utforska nya platser och då en förskola är barnens personliga miljö, ska man helst se till att de får använda det mesta. Dock gäller det att vara försiktig i kök med spisar och varma ugnar och ha de skydd och barnsäkerhet som krävs, men låt ändå lite större barn också bekanta sig med lite farliga saker – i vuxens sällskap naturligtvis. Miljön ska uppmana till lek och utforskande men den ska även lära barn saker för framtiden.

Utvärdering av personalen och barnens delaktighet

Hur pedagogisk och kompetent personalen är på en förskola, kan avgöra helt hur bra eller dålig inrättningen är. Då ett stort antal förskolelärare saknas i Sverige idag och populariteten att bli förskolelärare har minskat, så kan det orsaka problem på vissa platser. När man utvärderar en förskola så tar man hänsyn till hur pedagogerna eller personalen arbetar, hor organiserat arbetet är samt hur individuellt anpassat det är. Alla barn måste få möjlighet att känna ett värde och utforska just sin egen värld samt ta del av alla de processer som barn behöver gå igenom.

En utvärdering ser till alla moment och alla parter för att sedan titta närmare på vad som kan förbättras och utvecklas. Även barnen kan delta i dokumentationen och delge sina åsikter.