Barn som går på förskola ska få utlopp för mycket. De ska dels lära sig basen som väntar dem i den riktiga skolan, men det hela sker naturligtvis på en lekfull nivå som ska bidra till deras egen fantasi och utveckling av motorik etc. En ännu viktigare aspekt är att de knyter sociala kontakter och lär sig att handskas med framtida händelser. För att lära sig allt detta har man delat upp aktiviteterna i inomhus- och utomhusaktiviteter.

Vad sker inomhus på förskolan?

När barnen är inomhus, såvida det inte är en uteförskola det rör sig om, brukar man se till att de lär sig saker samtidigt som de leker. Det ska alltså bedrivas i en kreativ, rolig och lättsam miljö. Man kan låta dem rita, lära sig skriva sina namn, baka på deras villkor eller forma modellera.

Sång- och sagostunder brukar också utgöra en större del av tiden, då det hjälper att barnen utveckla sina ordförråd. För att förbereda dem på det svenska språket och för att lära dem prepositioner ingår begreppsteori där barnen lär sig ord som ovanför, bredvid, uppe och nere. Detta lär dem också att vänta på sin tur och att stå i kö, något de verkligen får användning för senare i livet.

Det gör barnen utomhus

På en uteförskola sker alla aktiviteter utomhus för att berika barnen vad gäller djur och natur. Om man går i en vanlig förskola, lägger man dock en stor del av aktiviteterna utomhus och beger sig iväg med barnen till skogen, till lekplatsen eller på något studiebesök. Här är det inte bara en rolig undervisning som står på schemat utan det handlar mycket om lek och rörelse som att leka kurragömma, hoppa hage eller besöka djur på någon djurpark. Skogsmulle är en mycket känd förskoleaktivitet som innebär att barnen går ut i skogen och lär sig massor om skog, djur och växter samt hur man beter sig i naturen och hur man visar respekt för den.